Veikla

Pagrindinės keturios Asociacijos veiklos kryptys yra:

  • projektai;
  • atstovavimas (dalyvavimas komisijose, komitetuose, etc.);
  • bendradarbiavimas;
  • tarptautiniai projektai.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai