„E2“ projektas

 „E2“ projektas yra dviejų metų (2012 – 2014 m.) trukmės. Jo tikslas - sudaryti sąlygas smulkių ir vidutinių leidyklų darbuotojams ugdyti profesinius gebėjimus, tinkamai pasitikti skaitmeninio amžiaus iššūkius ir pasinaudoti informacinių technologijų teikiamomis naujomis galimybėmis. Kuriama nuotolinė mokymų programa „Enhanced Editors“ bus skirta leidybos specialistams. Siekiant skatinti kūrybiškumą ir konkurencingumą, mokymų programa bus orientuota į kompetencijų, įgūdžių ir žinių apie naujausias technologijas ugdymą ir praktinį pritaikymą. Projektas vykdomas pagal Leonardo da Vinci programą Mokymasis visą gyvenimą (Lifelong learning programme), skirtą ugdyti ir tobulinti profesinius įgūdžius (New Skills for New Jobs). 

„E2“ projektas orientuotas į mažas ir vidutines leidyklas penkiose šalyse partnerėse: Danijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Turkijoje. „E2“ projektą inicijavo ir koordinuoja Italijoje veikiantis tarptautinių universitetų konsorciumas FOR.COM. Ši mokslo įstaiga veikia kaip daugiašakis universitetas ir kuria bei plėtoja nuotolinio mokymo programas. 

Leidybos sektorius pasitinka naujus skaitmeninės leidybos iššūkius, rinkoje tampa paklausūs ne tik tradicinio formato leidiniai, bet ir inovatyvūs  multimedijos ir multimoduliniai leidybos produktai ir knygos. Populiarėja interaktyvus mokymasis, knygos skaitomos įvairiais prietaisais naudojant daugybę programų.  
 
Europos Komisija atlikto tyrimą, kurio rezultatai teigia, kad konkurencingos knygų leidyklos turėtų atnaujinti darbuotojų profesines žinias ir įgūdžius, taikyti naujas technologijas, leisti inovatyvius daugialypius ir daugiamodulinius leidybinius produktus, kurie patenkintų šiuolaikinės visuomenės poreikius ir lūkesčius.
 
Todėl  „E2“ projekto tikslas yra sudaryti sąlygas smulkių ir vidutinių leidyklų darbuotojams ugdyti profesinius gebėjimus, tinkamai pasitikti skaitmeninio amžiaus iššūkius ir pasinaudoti informacinių technologijų teikiamomis naujomis galimybėmis. Kuriama nuotolinė mokymų programa „Enhanced Editors“ bus skirta leidybos specialistams. Siekiant skatinti kūrybiškumą ir konkurencingumą, mokymų programa bus orientuota į kompetencijų, įgūdžių ir žinių apie naujausias technologijas ugdymą ir praktinį pritaikymą.
 
Pagrindinės  projekto veiklos:
 • Lyginamasis tyrimas (skaitmeninės leidybos rinkos plėtros  tendencijos, profesinių mokymų poreikis ir įgūdžių pritaikymas ).
 • Bandomosios nuotolinio mokymo programos "Enhanced Editors" versijos sukūrimas. 
 • Projektinių praktinių darbų kūrimas (skaitmeninio leidinio, tinkamo išmaniesiems telefonams, skaityklėms, kompiuteriams, sukūrimas).
 • Virtualios praktikų platformos (Online Community of Practises) sukūrimas (leidybos sektoriui skirtos informacijos apie inovatyvius informacinių ir komunikacinių technologijų įrankius bei programas platformos sukūrimas).
 • Sklaidos priemonės (daugiakalbė internetinė svetainė; informacinė medžiaga, naujienlaiškiai). 
 
Projekto partneriai
 • POLITO (Politecnico di Torino)  - Turino technikos universitetas – kino ir medijų inžinerija (Italija) www.polito.it
 • Fondo Formacion Euskadi S.L.L, organizuoja darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo kursus (Ispanija) www.ffeuskadi.net
 • MindMetic (Danija) www.mindresearch.dk
 • Kalem Kültür Dernegi KALEM, organizuoja kultūros renginius, susijusius su literatūra (Turkija) www.kalemkultur.org 
 • Lietuvos leidėjų asociacija (Lietuva) www.lla.lt 
 • UNIMI (Università degli Studi di Milano) – Milano universitetas (Italija) www.unimi.it
 
PIRMASIS „E2“ PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS
 
2012 m. vasario 8-10 dienomis vyko pirmasis  „E2“ projekto partnerių susitikimas Romoje, kuriame aptartos projekto veiklos ir įgyvendinimo eiga, projekto dalyvių funkcijos ir įsipareigojimai, atsiskaitymų mechanizmas. LLA atstovavo „E2“ projekto vadovė Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė. 
 
 LLA pagrindinė funkcija projekte – 1) atlikti apklausą dėl skaitmeninių technologijų ir skaitmeninių produktų diegimo tendencijas Lietuvoje; 2) teikti norintiems gilinti žinias apie skaitmeninę leidybą informaciją apie nuotolinio mokymo programą; 3) pristatyti projektą Lietuvos leidėjams. 
 
 Projekto įgyvendinimui bus skirta 17 400 EUR per 24 mėnesius. 
 
 
 
NAUJIENLAIŠKIAI

 

NACIONALINĖS KNYGŲ LEIDYBOS APŽVALGOS

 

ANTRASIS „E2“ PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Rugsėjo 14 d. Kopenhagoje įvyko antrasis „E2“ projekto partnerių susitikimas. Jame dalyvavo visų penkių šalių-partnerių atstovai. Lietuvą šiame susitikime atstovavo LLA vykdomoji direktorė Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė bei projektų vadovė Eimantė Bogučanskytė. Susitikimo metu aptarti atlikto lyginamojo tyrimo bei profesinių mokymų poreikio ir įgūdžių pritaikymo analizės rezultatai, diskutuota dėl mokymų programos turinio, pristatyti techniniai mokymo platformos aspektai, apsvarstyta tolesnė projekto eiga.

 „E2“ projekto antrojo partnerių susitikimo darbotvarkė.

Pranešimus skaitė:

 

„E2“ PROJEKTAS PRISTATYTAS TARPTAUTINĖJE FANKFURTO KNYGŲ MUGĖJE

2012 m. spalio 10-14 d. tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje Lietuvos leidėjų asociacija supažindino mugės dalyvius bei lankytojus su „E2“ projektu. Lietuvos nacionaliniame stende buvo pakabintas projektą pristatantis plakatas, dalinami informaciniai lankstinukai bei teikiama visa, su projektu susijusi, informacija.

 

 

 

 

TREČIASIS „E2“ PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Trečiasis projekto partnerių susitikimas įvyko 2013 m. kovo 1 d. Stambule, Turkijoje. Susitikimą organizavo projekto partneris KALEM. Jame dalyvavo visų penkių šalių-partnerių atstovai. Lietuvą šiame susitikime atstovavo LLA vykdomoji direktorė Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė bei projektų vadovė Eimantė Bogučanskytė. Susitikimo metu projekto partneriai aptarė nuotolinės mokymų programos temas ir mokymo modulių planą. Taip pat buvo sudarytas nuotolinės mokymo programos bandymų planas (the Experimentation plan). Susitikime projekto dalyviai turėjo galimybę atviroje diskusijoje aptarti svarbiausius klausimus, susijusius su tolesniais projekto vykdymo etapais ir veiklomis.

 „E2“ projekto antrojo partnerių susitikimo darbotvarkė

 Pranešimus skaitė:

 

NUOTOLINĖ MOKYMŲ PROGRAMA "ENHANCED EDITORS"

Liepos 8 d. prasidėjo nuotoliniai mokymai mažų ir vidutinių leidyklų darbuotojams. Nuotolinė projekto „E2“ mokymų programa suteikia galimybę leidybos specialistams ugdyti ir gilinti žinias apie skaitmeninę leidybą, informacinių technologijų leidybos programas ir produktus, marketingo ir platinimo internetinėje erdvėje galimybes ir strategijas, efektyviai išnaudojant skaitmeninių technologijų teikiamus resursus. Mokymai vyksta anglų kalba.

Mokymų programą sudaro du skyriai:

 • elektroninių knygų kūrimas;
 • knygų prekybos rinkodara ir reklama.

Visą mokymų programos turinį skaitykite čia.

 

PASKUTINIS "E2" PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS IR KONFERENCIJA "DIVING INTO THE WORLD OF DIGITAL BOOKS"

Šių metų sausio 14 d.  Bilbao kultūros ir laisvalaikio centre „Alhondiga“, Ispanijoje, vyko tarptautinė baigiamoji „E2“ projekto konferencija „Diving into the World of Digital books“. Konferencijoje dalyvavo daugiau negu 30 dalyvių iš 6 šalių. Lietuvą šiame susitikime atstovavo LLA vykdomoji direktorė Aida Dobkevičiūtė bei projektų vadovė Eimantė Sebestijonė. Renginys buvo skirtas virtualiojo mokymosi temoms, elektroninės knygų leidybos skatinimui, elektroninių knygų prieinamumo didinimo problemoms Europoje.

 

Konferencijoje buvo pristatyti „E2“ projekto rezultatai, dėmesys skirtas rinkodarai socialinėje žiniasklaidoje, teisiniams leidybos klausimams ir elektroninių knygų sklaidai bei prieinamumui. Po specialistų pranešimų vyko konferencijos dalyvių diskusija. Specialistai akcentavo socialinės žiniasklaidos galimybes leidybos sektoriuje, mažų ir vidutinių leidyklų likimą Europos „mažų kalbų“ šalyse. 

 

Uždarame projekto partnerių posėdyje buvo pateikta bendra projekto apžvalga ir aptartos dar neįgyvendintos projekto veiklos. 

 

Daugiau apie projektą skaitykite www.e2project.eu

 

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai