"TISP" projektas

2013 m. LLA tapo tarptautinio projekto Technologijos ir inovacijos išmaniajai leidybai (Technology and Innovation for Smart Publishing,TISP) partnere. TISP siekia sudaryti palankias sąlygas skatinti leidybos ir IT sektorių bendradarbiavimą, galimybes įvertinti leidybos sektoriui skirtus inovatyvius įrankius ir technologijas, dalinantis idėjomis ir patirtimi.

Projekte dalyvauja 25 partneriai iš 12 Europos šalių:

  • 2 skėtinės organizacijos: Europos leidėjų federacija (FEP), DIGITALEUROPE (DE);
  • 3 knygų mugės: Bolonijos vaikų knygų mugė (BCBF), Frankfurto knygų mugė (FBF), Londono knygų mugė (LBF);
  • 4 akademinės ir kultūrinės institucijos: Nepriklausomas Flamandų tyrimų institutas iMinds, Johano Gutenbergo universitetas Maince (JGU-BSM), Utrechto menų mokykla (HKU), German Sanchez Ruiperez fondas (FGSR);
  • 10 leidybos sektoriaus atstovų: Italijos leidėjų asociacija (AIE), Vokietijos leidėjų ir knygų prekybininkų asociacija (MVB), Lietuvos leidėjų asociacija (LLA), Ispanijos leidėjų gildijų asociacija (FGEE), leidykla "Bubok" (BUBOK), asociacija Bulgariška knyga (ABK), Slovėnijos prekybos ir pramonės rūmai (CCIS-SPA), Lenkijos knygų rūmai (PIK), Belgijos knygų prekyboje katalogas Boek, Jungtinės Karalystės leidėjų asociacija (PA);
  • 6 informacinių ir komunikacinių technologijų (ITC) sektoriaus atstovai: nacionalinė Italijos kompiuterijos, telekomunikacijų ir vartotojų elektronikos asociacija ANITEC, Vengrijos informacinių ir komunikacinių technologijų asociacija (IVSZ), agentūra mEDRA, Informacinių ir komunikacinių technologijų gamintojų ir platintojų asociacija APDETIC,  asociacija INFOBALT, Elektronikos kompanijų, telekomunikacijos ir informacijostechnologijų ir skaitmeninio turinio asociacija AMETIC.

Projekto partneriams bus sudarytos sąlygos dalyvauti svarbiausiuose leidybos bei informacinių ir komunikacinių technologijų renginiuose (mugėse, konferencijose, susitikimuose, seminaruose ir t.t.). Po kiekvieno renginio projekto partneriai turės pateikti savo atsiliepimus, idėjas ir pastabas. Tokio informacijos keitimosi rezultatu taps TISP išmanioji knyga (TISP smart book) internete. Joje bus publikuojama sėkmingų verslo sprendimų pavyzdžiai bei kita naudinga informacija, kuri gali padėti  įmonėms priimant sprendimus dėl naujų verslo modelių pasirinkimo.

Pagrindiniai TISP tikslai:

  1. skatinti inovacijas leidybos ir IT sektoriuose, pasitelkiant idėjų bei žinių dalijimąsi, rinkos tendencijų analizę bei analizuojant egzistuojančių verslo atvejų pavyzdžius.
  2. rėmimo politikos atnaujinimas nacionaliniame bei europiniame lygmenyse, pateikiant politines rekomendacijas, kurios bus nuodugniai parengtos bendradarbiaujant dviems verslo industrijoms.

 

PIRMASIS "TISP" PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS MILANE

2013 m. birželio 19 d. vyko pirmasis projekto "TISP" partnerių susitikimas Milane, kurio metu buvo aptarti pagrindiniai projekto etapai ir numatytos įgyvendinti veiklos, projekto dalyvių funkcijos ir atsiskaitymo mechanizmas. LLA atstovavo "TISP" projektų vadovė Aida Dobkevičiūtė.

Pagrindinės LLA funkcija projekte: 1) aktyviai dalyvauti atrenkant sektoriui svarbias temas ir renginius; 2) bendradarbiauti organizuojant leidėjų dalyvavimą su projektu susijusiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose; 3) supažindinti Lietuvos leidėjus su TISP projektu ir skatinti aktyvų jų dalyvavimą.

Susitikime pristatyti pranešimai:

 

FRANKFURTO KNYGŲ MUGĖJE LEIDĖJŲ DISKUSIJA APIE INOVATYVUMĄ

Frankfurto knygų mugės metu buvo diskutuojama visiems Europos leidėjams aktualiais klausimais. Tarptautinio projekto Technologijos ir inovacijos išmaniajai leidybai (Technology and Innovation for Smart Publishing, TISP) atstovai kėlė klausimą, ko reikia leidėjams, kad jie taptų inovatyvūs.

                      TISP projektas skatina kurti tinkamas sąlygas leidybos ir IT sektorių bendradarbiavimui, siūlo galimybes įvertinti leidybos sektoriui skirtus inovatyvius įrankius ir technologijas. Projekto metu į nuolatinius renginius kviečiami leidybos industrijos atstovai bei IT specialistai, kurie dalinasi patirtimi ir idėjomis. Pristatomi ir analizuojami egzistuojančių verslo atvejų pavyzdžiai, aptariamos įvairių nacionalinių ir europinių fondų paramos galimybės.

Atviroje TISP diskusijoje Frankfurto knygų mugėje pasisakė Europos komisijos nariai Javieras Hernandesas-Rosas, Haraldas E. Trettenbreinas ir Alessandro Senesi. Pranešėjai pažymėjo milžinišką IT svarbą šiuolaikinėje leidyboje, kai vis didesnę jos rinkos dalį užima e-knygos, interaktyvūs ir kiti leidiniai. Norėdami prisitaikyti prie kintančių rinkos tendencijų leidėjai privalo keistis ir patys. Kad šis procesas būtų lengvesnis ir leidėjams būtų lengviau įsisavinti inovacijas, pristatytos kelios Europos rėmimo programos (Horizon 2020; Creative Europe).

Pranešėjų ir susirinkusių dalyvių diskusijos metu buvo aptarti klasterių kūrimo ir projektų, rėmimo fondų bei kitų iniciatyvų tęstinumo poreikiai. Buvo siūloma labiau orientuotis į jau pasiteisinusius projektus ir didesnę nei dabar skiriama dalį resursų nukreipti būtent į juos.

Po aptartų įvairių inovatyvumo skatinimo galimybių buvo pristatyti realiai egzistuojantys sėkmingi IT ir leidybos sričių bendradarbiamo pavyzdžiai: PANDORA; Inanimate Alice projektai; Booklikes platforma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUIKŪS TISP PROJEKTO REZULTATAI LEIDŽIA GALVOTI APIE LEIDYBOS IR IT SEKTORIŲ BENDRADARBIAVIMO TĘSIMĄ
 

Gruodžio 10 dieną Milane vykusio TISP (Technology and Innovation for Smart Publishing) organizatorių inicijuoto konsorciumo metu buvo diskutuojama IT ir leidybos sektorių bendradarbiavimo klausimais, pristatyta visa 2014-ųjų metų projekto veikla, jos rezultatai bei ateities planai. Renginyje dalyvavo bei Lietuvos leidėjus atstovavo ir Lietuvos leidėjų asociacija (LLA).

TISP projekto pagrindiniai tikslai yra didinti leidybos ir IT sektorių bendradarbiavimą, skatinti abiejų sektorių inovatyvaus verslo kūrimą, analizuoti sėkmingus verslo atvejus ir paruošti įstatymines rekomendacijas Europos Parlamentui siekiant užtikrinti nacionalinį bei europinį šių dviejų sektorių integracijos rėmimą. Siekiant šių tikslų buvo sukurta TISP SmartBook platforma, kurioje dviejų sektorių atstovai gali dalintis patirtimi, pateikiamos leidėjams ir IT sektoriui aktualios naujienos, sėkmingų verslo atvejų pavyzdžiai. 2013 m. LLA prisijungė prie tokių tarptautinio projekto dalyvių kaip Europos leidėjų federacija (FEP), Frankfurto knygų mugė, Londono knygų mugė, įvairios akademinės ir kultūrinės institucijos, Europos šalių leidybos atstovai ir kt.

Pagrindinės LLA funkcijos TISP projekte: 1) aktyviai dalyvauti atrenkant sektoriui svarbias temas ir renginius; 2) bendradarbiauti organizuojant leidėjų dalyvavimą su projektu susijusiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose; 3) supažindinti Lietuvos leidėjus su TISP projektu ir skatinti aktyvų jų dalyvavimą.

Susitikimo metu buvo aptarti praėjusių metų TISP veikla ir rezultatai, kurie suteikė daug optimizmo svarstant projekto tęstinumą: per 2014 metus buvo suorganizuoti penki TISP renginiai (planuoti keturi), renginiuose apsilankiusių dalyvių skaičius per metus padidėjo nuo 200 iki 286; TISP SmartBook vartotojų per metus pagausėjo beveik keturis kartus – nuo 2 000 iki 7 531; renginiuose dalyvavusių kitų sričių atstovų padaugėjo nuo 15 iki 177. Taip pat šiais metais buvo pristatytas 21 sėkmingo abiejų sektorių verslo pavyzdys bei dar devyni yra ruošiami (pernai metais iš viso 30 atvejų).

Konsorciumo metu buvo paruoštas ateinančių metų TISP organizuojamų renginių preliminarus planas bei toliau ruošiamos rekomendacijos kaip sujungti IT ir leidybos sektorius. 2015-tais metais planuojami keturi TISP renginiai: Bolonijos knygų mugės dirbtuvėse (kovo 30-balandžio 2 d.) didžiausias dėmesys bus skirtas įvairių medijų pritaikymui vaikų literatūroje; antrajame Europos skaitmeninių knygų platintojų susitikime (birželio 11 d.) bus aptarta e-knygų distribucijos tendencijos ir naujos bibliotekų bei bibliotekininkų pareigos; Frankfurto knygų mugėje (spalio 14-18 d.) bus orientuojamasi į TISP projekto metu pasiektus rezultatus bei ateities planus; Londono knygų mugės (balandžio 14-16 d.) renginio tema dar bus paskelbta.

Taip pat aptarti IT srities renginiai, kurie galėtų būti aktualūs leidybos sektoriui. Aptarti tokie renginiai kaip „NEM Summit 2015“, „FICOD 2015“; „eSkills High Level“, „Cloud in Practice Programme (CiPP)“ ir kt.

Toliau rengiamose rekomendacijose išskirtinis dėmesys buvo skiriamas sėkmingų abiejų sektorių bendradarbiavimo pavyzdžių bei esamos įstatyminės bazės analizei. Ištyrus konkrečius atvejus siekiama atskleisti didžiausias kuriamų IT ir leidybos projektų problemas ir poreikius, o pateikus rekomendacijas sukurti kuo patogesnę įstatyminę bazę kuriamiems verslams.

Detalesnę informaciją apie TISP SmartBook projektą rasite paspaudę čia.

 

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai