LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO LEIDYKLA

Lietuvos edukologijos universiteto leidykla įsteigta 1992 m. Kasmet išleidžia apie 150 naujų pavadinimų knygų, daugiausia – akademinės literatūros: periodinių leidinių, mokslinių monografijų, mokslinių straipsnių rinkinių, mokomųjų priemonių, jaunųjų mokslininkų darbų, jaunųjų rašytojų kūrybą ir kt.

Leidykla turi savo spaustuvę, tad teikiamos paslaugos apima daugelį leidybos procesų: redagavimą, maketavimą, nuotraukų skenavimą, laminavimą, įrišimą minkštu ir kietu viršeliu, spirale ar susiuvant, grafinio dizaino kūrimą, spausdinimą ofsetiniu ir skaitmeniniu būdu.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai