JUSTITIA

„Justitia“ – specializuota teisinės literatūros leidykla. Vadovėliai, monografijos, mokomosios priemonės, kodeksų komentarai ir teisės periodika yra pagrindiniai esamiems ir būsimiems teisininkams skirti leidiniai. Leidyklos autoriai – žymiausi Lietuvos teisės mokslininkai ir praktikai, kuriantys Lietuvos teisės doktriną, atveriantys kelius į teisės mokslo ir praktikos pasaulio pažinimą. Mūsų auditorija – teisėjai, advokatai, valstybės pareigūnai, įmonių teisininkai, teisės specialybės studentai.

Nuo 1996 m. leidykla leidžia periodinį teisės mokslo ir praktikos žurnalą „Justitia“, kuriame publikuojami teisinio mokslinio pobūdžio straipsniai, autoritetingų teisininkų nuomonė, problemiškų teisinių klausimų komentaras. Žurnale taip pat pateikiamos aktualios Lietuvos teismų, Europos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo praktikos, aiškinančios galiojančių teisės normų turinį, apžvalgos. Nuo 2003 metų kartu su žurnalu „Justitia“ pasirodo jo priedas „Teisės žinios“, skirtas apžvelgti teisinio gyvenimo aktualijas ir įvykius.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai