KATALIKŲ PASAULIO LEIDINIAI

 Leidykla savo veiklą pradėjo 1989 m. (iki 2003 m. – „Katalikų pasaulis“). Pagrindinis dėmesys skiriamas populiariai klasikinių ir šiuolaikinių katalikų autorių literatūrai dvasingumo, teologijos, filosofijos bei psichologijos temomis. Publikuojami reikšmingiausi Vatikano dokumentai, grožinė bei pažintinė literatūra, tikybos vadovėliai.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai