LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas užsiima knygų, mokslo periodinių leidinių leidyba, taip pat elektronine leidyba, duomenų bazių kūrimu.

Leidybos specializacija: enciklopedijos, akademiniai raštai, serijiniai leidiniai, monografijos, LDK raštijos šaltinių, tautosakos, šiuolaikinės literatūros mokslinės publikacijos ir tyrinėjimai. Leidiniai skiriami akademinei ir plačiajai visuomenei. Per metus išleidžia 30–40 leidinių.

Lietuvių literatūros enciklopedijos tinklalapis www.llti.lt

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai