LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

 Lietuvos nacionalinis muziejus saugo pagrindines Lietuvos istorijos paveldo kolekcijas. Rinkiniu tyrinejimo pagrindu leidzia metrascius „Etnografija“, „Numizmatika“, „Restauravimo metodika“, testinius leidinius „Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka“, „Lietuvos fotografijos istorija“, „Lietuvos etnine kultura“, atskirus leidinius skirtus Lietuvos istoriniam pavedui.

Specializacija:

  • Dalykiniai ir specializuoti leidiniai
  • Mokslo leidiniai
  • Enciklopedijos, zodynai
  • Meno albumai
  • Knygu iliustracijos, atvirukai, plakatai, kalendoriai
  • Knygu prekyba internetu

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 6 707 6093
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai