Valdyba

Veiklą tarp visuotinių susirinkimų organizuoja valdyba, kuri yra renkama per rinkiminį susirinkimą. Valdyba yra tiesiogiai atsakinga ir atskaitinga susirinkimui.

Asociacijai ir Valdybai atstovauja Prezidentas, kurį atviru balsavimu renka valdybos nariai. Jis taip pat vadovauja valdybos darbui, kviečia susirinkimus, disponuoja Asociacijos pinigais ir apyvartiniais fondais, gali laikinai perduoti savo įgaliojimus valdybos nariui.

Prezidentas

  • Remigijus Jokubauskas, leidykla "Justitia"

Valdybos nariai

  • Arvydas Andrijauskas, leidykla "Alma littera"
  • Danguolė Kandrotienė, "Terra Publica"
  • Vytas Vincas Petrošius, leidykla "Vaga"
  • Saulius Petrulis, leidykla "Eugrimas"
  • Lolita Varanavičienė, leidykla "Tyto alba"
  • Saulius Žukas, leidykla "Baltų lankų leidyba"

 

 

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
+370 670 32287
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai