MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS INSTITUTAS

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras – viena iš nedaugelio išlikusių valstybinių mokslo leidybos įstaigų. Susijungus „Mokslo“ leidyklai ir Valstybinei enciklopedijų leidyklai, 1992 m. įsteigta Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Centro statusas leidyklai suteiktas 2010 m. LR švietimo ir mokslo ministerijos.

Centras rengia ir leidžia Visuotinę lietuvių enciklopediją (VLE), įvairias šakines enciklopedijas: Muzikos, Žemės ūkio, Mažosios Lietuvos, Technikos, JAV lietuvių. Taip pat leidžiama filologijos, visuomenės, gamtos, technikos mokslų monografijos, žodynai, užsienio autorių moksliniai veikalai, žinynai. Visai neseniai leidykla pradėjo kaupti elektroninės leidybos patirtį, jau yra išleista keletą skaitmeninių leidinių.

Svarbiausia leidyklos misija – Visuotinė lietuvių enciklopedija, leidžiama nuo 2001 metų. Vieno enciklopedijos tomo parengimas užtrunka apie pusmetį, tad per metus buvo išleidžiama po du Visuotinės lietuvių enciklopedijos tomus.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos pagrindinis tikslas – suteikti lietuviškai skaitantiems žmonėms žinių apie Visatą ir Žemę, supažindinti su civilizacijos istorija, pasaulio tautų kultūra, mokslu, ekonomika, pateikti objektyvių duomenų apie kitas valstybes, pasaulio politinės, kultūrinės ir ekonominės raidos tendencijas, propaguoti humanistines ir krikščioniškąsias vertybes, parodyti Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą pasaulio bei Europos istorijos ir kultūros kontekste.

VLE yra tokio tipo enciklopedija kaip vokiečių Brockhaus, anglų Britannica, lenkų Wielka Encyklopedia Powszechna. Struktūra, formatu, straipsnių dydžiu ji artimiausia vokiečių Brockhauso enciklopedijai. Enciklopediją užsiprenumeruoti arba nusipirkti galima beveik visuose Lietuvos miestuose.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras kiekvienais metais dalyvauja Vilniaus knygų mugėje, rengiamoje LITEXPO parodų rūmuose, taip pat Frankfurto, Varšuvos, Maskvos, Geteborgo ir kitose mugėse.

Išsamesnę informaciją apie centro veiklą – renginius ir išleistas knygas – galite rasti internete adresu www.melc.lt


Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai