Kvietimas teikti paraiškas Bernardo Brazdžionio literatūros premijai gauti

2018-01-12

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijai gauti.

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-15 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Bernardo Brazdžionio literatūros premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“, premija skiriama  Bernardo Brazdžionio lietuvybės, gimtosios kalbos, pilietiškumo tradicijas tęsiančiam, tradicines vertybes puoselėjančiam Lietuvos autoriui už naują pastarųjų trejų metų aukšto profesinio lygio grožinės literatūros kūrinį (knygą) ar literatūrologijos kūrinį (knygą).

 
Paraiška ir 3 kūrinio egzemplioriai pateikiami Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui  iki 2018 m. vasario 16 d., užpildant nustatytos formos paraiškos formą, siunčiant juos registruotu laišku, adresu Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys arba pristatant tiesiogiai į Savivaldybės administracijos 100 kab. Pateikti dokumentai negrąžinami.
 
Šaltinis: www.pasvalys.lt
 
 

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai