Lietuvos nacionaliniame muziejuje – retų ir senųjų knygų paroda

2018-09-13

Lietuvos nacionalinio muziejaus lankytojai daugiau nei mėnesį galės susipažinti su itin retomis, taip pat senomis lietuvių raštijai ir istorijai reikšmingomis knygomis, apimančiomis XV a. pabaigą - XX a. pradžią. Iki spalio 21 dienos vyksiančioje parodoje pristatomi žymių Lietuvos autorių veikalai, parengti ir išspausdinti Lietuvos ar kituose Europos miestuose, pranešė muziejus. Taip pat eksponuojami užsienio autorių veikalai, kuriuose yra istorinių duomenų apie Lietuvą.

 
Svarbiausia iš eksponuojamų senųjų knygų lietuvių kalba – žymaus lietuvių raštijos kūrėjo, Karaliaučiaus klebono Jono Bretkūno pamokslų rinkinys „Postilė“.
 
Tarp vertingiausių senųjų knygų – ir vienas pirmųjų spausdintų Lietuvos istorijos šaltinių, Hartmanno Schedelio (Hartmano Šedelio) „Kronikų knyga“, vokiečių kalba išleista 1496 metais. Parodoje – ir vieno žymiausių lotyniškai rašiusių XVII a. Lietuvos ir Europos baroko epochos poetų Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos rinkinys „Keturios lyrikos knygos“.
 
Taip pat bus pristatyti 1650-aisiais pirmąkart išleisto Kazimiero Semenavičiaus veikalo „Didysis artilerijos menas“ leidimai net keturiomis kalbomis.
 
Knygų kolekciją, apimančią ankstyvąjį spaudos periodą – XV amžiaus pabaigą bei lietuviškos spaudos draudimo panaiknimą 1904 metais, pristato advokatas ir kolekcininkas Jaunius Gumbis.
 
Anot J.Gumbio, parodoje eksponuojami leidiniai – religinės ir pasaulietinės tematikos knygos, leidžiančios „simboliškai, iš naujo, specifiškai ir intelektualiai atrasti Lietuvos istoriją“.
 
J.Gumbio teigimu, senos ir retos knygos per karus ir okupacijas buvo išgrobstytos, tad beveik 90 procentų visų kolekcijos knygų, kurių dalį išvys parodos lankytojai, įsigyta užsienyje.
 
„Jaučiu pareigą tokias knygas sugrąžinti. Žmonės turi matyti, kad šie leidiniai egzistuoja, istorikams turi būti suteikta galimybė šias knygas skaityti ir tyrinėti. Tik išnagrinėję visus šaltinius turėsime išsamią Lietuvos istoriją, kuria galėtume vertai didžiuotis“, – sako J.Gumbys.
 
Anot jo, reikšmingos ne tik istorinės, grožinės literatūros formavimąsi atspindinčios knygos. Kaip pavyzdį jis pateikia tuometinės europinio masto asmenybės K.Semenavičiaus veikalą, kuris, anot jo, kelis šimtus metų buvo „pagrindinis artilerijos mokslo pirminis šaltinis“, pranokęs to meto tokio pobūdžio leidinius beveik iki pat XIX amžiaus.
 
Paroda „Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyks nuo rugsėjo 13 iki spalio 21 dienos.
 
Šaltinis: 15min.lt

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai