Patriotų premija

Patriotų premijų konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – Asociacija) pagal Ministerijos ir Asociacijos 2010 m. gruodžio 13 d. bendradarbiavimo sutartį Nr.2SU-106.

Konkurso tikslas – kasmet įvertinti praėjusiais metais išleistas knygas suaugusiesiems ir vaikams, kurios ugdo pilietinę ir patriotinę valią, išrinkti ir paskelbti Patriotų premijų laureatus.

 

Patriotų premijų tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti pilietiškumo ir patriotizmo tematika, per knygą skiepyti meilę ir ištikimybę Lietuvai. Premijos įteikiamos tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.

 

Patriotų premijas steigia ir teikia Ministerija. Jos mokamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, skirtų Krašto apsaugos ministerijai. 

 

Konkursas skelbiamas kiekvienų metų sausio mėnesį. Konkursą organizuoja Asociacija.

 

Kvietimas dalyvauti Konkurse, Konkurso sąlygos ir data skelbiami interneto svetainėse www.kam.lt ir www.lla.lt. Skelbime nurodomi tikslūs paraiškų pateikimo ir priėmimo tais metais terminai.

Visus ankstesnių metų Patriotų premijos laimėtojus rasite paspaudę šią nuorodą

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 6 707 6093
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai