2011

2011 m. Patriotų premijų konkurso skelbimą skaitykite čia.

 

2011 m. Patriotų premijomis apdovanoti:

Darius Baronas ir Dangiras Mačiulis už monografiją „Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda“, kurią išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla (2010).

Šioje knygoje pirmą kartą pateikiamas nuodugnus tyrimas skirtas istoriografijoje ir lietuvių atminties kultūroje įsitvirtinusiam herojiškos Pilėnų gynybos vaizdiniui. Tai pirmoji lietuvių kultūrinės atminties tyrimui skirta monografija, kurioje organiškai susijungia istorinio įvykio – 1336 m. Pilėnų gynybos rekonstrukcija ir istorinio įvykio gyvavimo visuomenės atmintyje iki mūsų dienų istorija. Ištikimi istorinės tiesos ieškojimo imperatyvui autoriai sukūrė veikalą, skatinantį nebijoti blaiviai ir savikritiškai pažvelgti į pačius prieštaringiausius Lietuvos istorijos puslapius. Pasitelkusiems lyginamosios analizės metodą, įgalinantį tiek įvairiapusiškai atskleisti žmonių veiksmų kritinėse situacijose įvairovę: nuo beatodairiškos narsos iki panikos ir savanoriškos savižudybės, tiek pažvelgti į istorinio naratyvo klostymosi genezę, autoriams pavyko nustatyti, jog nemažą dalį herojiško Pilėnų gynybos paveikslo sudaro skoliniai iš Antikos literatūros, kurioje gausu savižudybėmis pasibaigusių miestų apgulčių aprašymų. Autorių manymu, herojiškas Pilėnų gynybos vaizdinys lietuvių atminties kultūroje įsitvirtino XIX a. ir tapo etaloniniu lietuviškosios narsos simboliu iki pat mūsų dienų. Knygoje parodoma kaip laiko tėkmėje istorinis Pilėnų vaizdinys buvo nuolat gaivinamas, „apauginamas“ naujomis aktualizuojančiomis prasmėmis išlaikant šio vaizdinio šerdį – įrodymą apie nemarią lietuvių narsą.

Zigmas Vitkus už knygą „Lietuvos kasdiena“ iš serijos „Pradinukų enciklopedija“, kurią leidžia leidykla „Alma litera“ (2010).

„Lietuvos kasdiena“ – tai penktoji serijos „Pradinukų enciklopedija“ knyga. 
Šioje enciklopedijoje pasakojama Lietuvos kasdienybės istorija nuo priešistorės iki šių dienų – kaip einant  šimtmečiams keitėsi Lietuvos kraštovaizdis, kokius žmonės statė būstus, ką ir kaip valgė, kuo rengėsi, kuo vertėsi, galų gale, kaip jautėsi ir ką galvojo.
Knygos tema – lietuvių kasdienio gyvenimo istorija – leidžia pažvelgti į Lietuvos istoriją naujai, tuo pačiu skiepija patriotiškumą ir ugdo naująjį Lietuvos patriotą.
Knygos autorius Zigmas Vitkus – socialinės antropologijos bakalauras bei Religijos studijų magistras, šiuo metu  tinklaraštyje „Bernardinai.lt“ dirba visuomenės temų redaktoriumi, išsiskiria priimtinu įdomiu pradinukams skirtų enciklopedijų dėstymo stiliumi ir išsamiu žinių pateikimu.

 

Konkursui buvo pateiktos 47 skirtingų žanrų knygos, išleistos praėjusiais metais. 

Patriotų premijas įsakymu skyrė krašto apsaugos ministrė konkurso vertinimo komisijos teikimu.

2011 m. pilietinių ir patriotinių knygų konkurso ir Patriotų premijų skyrimo vertinimo komisija:

   1. Pirmininkas – Antanas Gailius

Nariai:

   2. Danguolė Bičkauskienė
   3. Rasa Drazdauskienė
   4. Donata Mitaite
   5. Valdas Rakutis
   6. Kęstutis Urba
   7. Loreta Žvironaitė-Udrienė

Papildomą informaciją teikia Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė (Lietuvos leidėjų asociacija), tel. 8 670 76 093.

 

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai