PRESVIKA

 Lietuvos knygų rinkoje leidykla „Presvikos“ dirba nuo 1997 m. Per šį laiką sukaupta nemažai patirties, parengta daug įdomių ir vertingų leidinių, įgyta gerų užsienio partnerių – esame leidyklos „Pearson Education“ atstovai Lietuvoje. Nusistovėjo ir leidyklos profilis – prioritetas teikiamas mokomajai ir ugdomajai literatūrai. Tai itin patraukli leidybos sritis, atitinkanti šiuolaikinės, t. y. nuolat besimokančios, visuomenės poreikius. Išleista nemažai mokymo ir ugdymo priemonių, skirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo lavinimo, profesijos, aukštesniosioms ir aukštosioms mokykloms. Pirkėjams siūloma lietuvių autorių parengtų ir verstinių vadovėlių, pratybų sąsiuvinių, mokomųjų garso įrašų, papildomų mokymo priemonių, metodinės ir psichologinės literatūros. Ši leidybinė veikla skatina palaikyti ryšius su šalies švietimo ir ugdymo įstaigomis, tirti ir stengtis patenkinti jų poreikius. Leidykla nevengia ir kitokio pobūdžio literatūros: per veiklos metus išleista nemažai grožinių kūrinių, pažintinių leidinių, vaikams skirtų knygų, monografijų ir kt.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai