2014-ieji - Kristijono Donelaičio metai

Kristijonas Donelaitis (1714–1780) – Mažosios Lietuvos (Rytų Prūsija, Prūsijos Karalystė) liuteronų kunigas, žymiausias lietuvių poetas, lietuvių poezijos pradininkas. Garsiausiame savo kūrinyje – metrotoniniu hegzametru parašytoje poemoje Metai (apie 1765–1775) – jis meistriškai aprašė tikrovei itin artimą kasdienį XVIII a. Mažosios Lietuvos kaimo gyvenimą keturiais metų laikais. Kūrinys pagrįstas krikščioniškąja pasaulio samprata ir etika.

Poemos literatūrinė raiška pasižymi didaktizmu, kontrastais, tipizavimu, retoriškumu, epiškumo ir lyrizmo derinimu, žemuoju stiliumi, šnekamaja kalba, leksikos dinamiškumu.

Be Metų Donelaitis yra parašęs 6 pasakėčias, 3 vokiškus eilėraščius, taip pat yra likę poetinių fragmentų, laiškų, autobiografinių tekstų, dokumentų. Metai literatūros mokslininkų laikomi iki šiol nepralenktu lietuvių literatūros šedevru.

Donelaičiui gyvam esant nebuvo išleistas nė vienas jo grožinis kūrinys. Pirmą kartą Metai buvo išleisti tik XIX a. pradžioje (1818); vėliau buvo išleisti du visos jo kūrybos kritiniai leidimai (1865, 1869) – nuo tada kilęs dėmesys jo kūrybai skatino ir naujus leidimus, ir vertimus į kitas kalbas. Iki šių dienų Metai lietuvių kalba yra publikuoti daugiau nei 25 kartus, išversti į 12 kalbų – anglų, armėnų, baltarusių, čekų, gruzinų, latvių, lenkų, rusų, švedų, ukrainiečių, vengrų ir vokiečių, šiuo metu verčiami į ispanų ir italų kalbas; poemos fragmentai ar kita kūryba versta dar į esperanto, estų, italų, japonų, lotynų, prancūzų, sorbų ir žydų kalbas. Į anglų, lenkų, rusų ir vokiečių kalbas poema versta ne po vieną kartą; taip pat pasirodė ne vienas šių vertimų leidimas.

Metų recepcija ir tyrimai Lietuvoje ir užsienyje taip pat turi ilgametes ir senas tradicijas, tai daugiausia mokslininkų tirtas lietuvių literatūros kūrinys.

Dr. Mikas Vaicekauskas

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
+370 670 32287
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai