Ar Donelaitis bus skaitomas kaip Servantesas?

Norėdama 2014 metais paminėti Kristijono Donelaičio, žinomiausio mūsų poeto gimimo 300 metų sukaktį ir garsinti jo kūrybą pasaulyje, taip pat deramai sutvarkyti jo palikimą, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija sudarė Donelaičio 300 metų sukakties minėjimo Valstybinės minėjimo programos rengimo grupę. Ją sudaro Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios, Dailės akademijos, K. Donelaičio draugijos bei žiniasklaidos atstovai. Grupės veiklos sritys ir interesai – mokslas, kultūra, menas, švietimas, Evangelikų Liuteronų Bažnyčia. 

 
Jau pradėta įgyvendinti Kristijono Donelaičio metų programa. Kasmet LR Kultūros ministerija finansuoja šios programos renginius. 2012 metų renginių sąrašas pateikiamas šios paraiškos priede.
 
Nelaukiant sukakties,  numatoma rengti K. Donelaičio „Metų“ kasmetinius skaitymus, panašiai kaip Ispanijos iniciatyva šalyje ir užsienyje skaitomas M. Servanteso romanas „Don Kichotas“. 

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
+370 670 32287
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai