Lietuva – garbės viešnia tarptautinėse knygų mugėse

Lietuva pagrįstai gali didžiuotis savo knygų leidybos kokybe, knygų dailininkais ir knygų meno originalumu. Lietuviai sugebėjo išlaikyti aukštą knygų leidybos lygį bei pagarbą jai. Šis mūsų požiūris į knygą ne kartą įvertintas tarptautinėse knygų mugėse, kuriose Lietuva dalyvavo kaip viešnia. 2002 m. mes buvome pakviesti į Frankfurto, 2005 m. į Geteborgo, 2007 m. į Turino,  2009 m. į Jeruzalės tarptautines knygų muges, 2011 m. – į tarptautinę Bolonijos vaikų knygų mugę.

 
Mugių dalyviams ir lankytojams buvo sudarytos sąlygos susipažinti su Lietuva stendu ir specialiose ekspozicijose, kataloguose ir kompiuteriniuose terminaluose, renginiuose ir parodose už mugės sienų. Frankfurte buvo pristatyta 29 lietuvių rašytojų kūryba, kasdien vyko visuomeninės ir politinės, kultūrinės diskusijos, lietuvių literatūros skaitymai dalyvaujant patiems rašytojams, džiazo koncertai, buvo demonstruojami filmai ir spektakliai, veikė parodos. Geteborgo knygų mugėje buvo surengti seminarai, skirti Lietuvos literatūrai, istorijai ir politikai. Juose dalyvavo 17 rašytojų, literatūros kritikai, istorikai, politologai, kiti žymūs Lietuvos visuomenės veikėjai. Įvairiose Geteborgo miesto erdvėse taip pat vyko lietuviški džiazo, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių muzikos, poezijos vakarai.
 
Turino mugėje pagrindinis Lietuvą reprezentuojantis objektas buvo nacionalinis stendas. Jame įsikūrė knygynas, vyko renginiai, pokalbiai bei susitikimai. Lietuva siekė išsamiai supažindinti su šalies literatūra, istorija, kultūra. Mugėje Lietuva demonstravo Nacionalinę knygų kolekciją – apie 300 pagal temas sugrupuotų knygų rinkinį – geriausiai Lietuvos literatūrą, kultūrą, istoriją reprezentuojančias knygas. Išskirtinis šalies prisistatymo akcentas buvo ir atskirame paviljone pristatoma vaikų bei jaunimo programa.
 
Lietuvos nacionaliniame stende Jeruzalės knygų mugėje buvo siekiama supažindinti mugės lankytojus ir Izraelio publiką su Lietuvos kultūros kontekstu. Šiuolaikiška, atvira, originali Lietuvos literatūra, menas bei visuomenė, kurianti europietiškos demokratijos vertybėmis grindžiamą valstybę, daugiasluoksnis litvakų kultūros paveldas ir jos šiuolaikinė aktualizacija – tokie buvo pagrindiniai Lietuvos pristatymo tarptautinėje knygų mugėje motyvai.
 
Dalyvavimo šiose mugėse reikšmė Lietuvos kultūrai ir literatūrai yra didžiulė: padaugėja lietuvių literatūros vertimų į šalies šeimininkės kalbą, daugiau randasi bendrų abiejų šalių leidėjų, rašytojų ir vertėjų, kitų autorių projektų. Iš knygos kitų šalių mugių lankytojai, leidėjai gali spręsti apie mūsų knygos meno tradicijas, jo lygį, įvairius, dažnai unikalius mūsų literatūros, kultūros, istorijos reiškinius bei faktus. Prieš jų akis atsiveria gyvybinga lietuvių literatūros ir kultūros visuma.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
+370 670 32287
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai