Knygos meno tradicijos

Lietuvos knygos menas pirmąkart sužibėjo per pristatymą tarptautinėje parodoje 1937 m., kai tik susibūrusi XXVII knygos mėgėjų (bibliofilų) draugija nutiesė Lietuvos knygų grafikos ir dailininko knygos – Livre d’artiste – kelią. XXVII draugija vykdė knygos kelio istorijos tyrimus, puoselėjo ir plėtojo knygos meną, bibliofilinius leidinius bei užsiėmė leidyba. 1937 m. pasaulinėje moderniojo meno ir technikos parodoje Paryžiuje pristatytos Lietuvos grafikų raižiniais iliustruotos knygos pelnė aukščiausius apdovanojimus: Viktoro Petravičiaus Gulbė karaliaus pati – didįjį prizą, Mečislavo Bulakos Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka – aukso medalį.

 
Sovietų okupacijos laikotarpiu, nustojus veikti XXVII knygos mėgėjų draugijai, knygos meno raida nenutrūko. Dalis Lietuvos kūrėjų emigravo ir kūrė išeivijoje (Jurgis Mačiūnas, Pranas Gailius, Žibuntas Mikšys, Alainas Stanke), kiti – okupuotoje Lietuvoje. Šeštasis ir septintasis dešimtmečiai vadintini Lietuvos iliustratorių aukso amžiumi. Tuo laikotarpiu iškilo nauja grafikų karta, kurios darbai nuolat patekdavo į Sovietų Sąjungos sudėtines knygos meno kolekcijas ir atstovaudavo Sovietų Sąjungai užsienyje.
 
Dailininkas Vytautas Jurkūnas – vienas pirmųjų Lietuvos grafikų, už savo kūrybą įvertintas sidabro medaliu. 1959 m. Leipcigo knygų mugėje šis apdovanojimas dailininkui skirtas už medžio raižinius Kristijono Donelaičio poemai Metai. Nuo septintojo dešimtmečio vidurio Leipcigo parodoje ir tarptautinėje vaikų knygų iliustracijų bienalėje Bratislavoje apdovanojimus nuolat pelnydavo jau visas būrys Lietuvos grafikų (Stasys Krasauskas, Algirdas Steponavičius, Birutė Žilytė, Alfonsas Žvilius, Bronius Leonavičius, Albina Makūnaitė). 
 
Knygų kūrėjai ne tik dirbo tekstų iliustravimo srityje, bet savo gebėjimus pasakoti vaizdais perkėlė ir į monumentaliąją dailę (freskas, sienų tapybą). Dailininkės Taidos Balčiūnienės iliustruotos knygos buvo leidžiamos ir užsienio kalbomis, o vaikų mėgstamų knygelių tiražai tebekartojami ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Minėtų grafikų sukurti darbai užaugino ne vieną lietuvių kartą.
 
Devintojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pokyčiai visuomeniniame, politiniame, leidybiniame gyvenime turėjo lemiamos įtakos lietuviškos knygos meno raidai. Lietuviai ir toliau dalyvavo bei pirmavo tarpsąjunginiuose knygos meno konkursuose. 1981 m. Vilniuje pradėta rengti Tarptautinė Pabaltijo knygos meno trienalė, kurios akcentas – meninė knygos iliustracija.
 
1989 m. Lietuvos iliustratoriai pradėjo dalyvauti Bolonijos knygų mugės iliustracijų parodoje ir pateko į mugės rengiamą pasaulio iliustracijų parodos katalogą Bologna Annual. Šiandien turimais duomenimis, nuo 1989 m. Bolonijos knygų mugės iliustracijų parodoje buvo atrinktos ir pristatytos Taidos Balčiūnaitės, Irenos Daukšaitės-Guobienės, Agnės Každailytės (Agnes Indre), Rimvydo Kepežinsko, Dianos Radavičiūtės, Rimanto Rolios, Laisvydės Šalčiūtės, Stasio Eidrigevičiaus, Arūno Prelgausko, Leonardo Gutausko, Ingos Marčiukaitytės, Irenos Žviliuvienės sukurtos iliustracijos.
 
Sigutė Chlebinskaitė
Dailininkė, knygų iliustratorė
 
 
Iliustrariumas
2011 m. kovo 28–31 d. Lietuva viešėjo Bolonijos vaikų knygų mugėje kaip garbės viešnia ir pristatė geriausių šalies iliustratorių kūrinių kolekciją bei gausią renginių programą Iliustrarium. Tai buvo naujas iššūkis. Iki šiol knygos meno renginiai buvo daug mažesni.
 
Lietuvos – garbės viešnios prisistatymą specialistai lygino su anksčiau prisistačiusios egzotiškosios Korėjos ar kaimyninės, gilias iliustravimo tradicijas turinčios Slovakijos paliktais praėjusių metų pėdsakais. Šiandien galima drąsiai teigti, kad 2011 m. lietuvių iliustratorių pristatymo programa Iliustrarium buvo ypač sėkminga, profesionali užsienio auditorija turėjo galimybę išsamiai susipažinti su Lietuvos knygų iliustravimo tradicijomis ir naujovėmis, formuojančiomis išskirtinį savitos, kūrybingos ir patrauklios valstybės, garsėjančios turtinga knygos kultūra, įvaizdį.
 
Pagrindinė Lietuvos iliustruotojų darbų paroda Illustrariumas pristatė 32 ryškiausius pastarojo dešimtmečio vaikų knygų kūrėjus ir sulaukė didelio susidomėjimo. Mugės svečių dėmesį traukė originali ir žaisminga iliustracijų ekspozicija, kvietusi žiūrovus atverti daugybę Illustrariumo durelių ir atrasti iliustracijas patiems.
 
Parodos kūrėjai pelnytai džiaugėsi dėmesiu ir pripažinimu, dalijo autografus. Bolonijos knygų mugėje dalyvavo jau seniai savo darbais išgarsėję Kęstutis Kasparavičius, Rimvydas Kepežinskas, Stasys Eidrigevičius, ypatingo dėmesio susilaukė ir jaunųjų dailininkų grupė.
 
Mugėje buvo surengti keturi seminarai knygų iliustracijų ir vaikų literatūros temomis, o mieste veikė dvi palydimosios iliustruotojų parodos – Illustrarium: Jaunųjų Lietuvos dailininkų iliustracijos (kuratoriai Rimvydas Kepežinskas ir Kristina Kleponytė-Šemeškienė), pristačiusi Vilniaus dailės akademijos studentų darbus, bei Illustrarium: Sovietų Lietuvos vaikų knygų iliustracijos (kuratorės Giedrė Jankevičiūtė ir Jolita Liškevičienė), atspindinti Lietuvos iliustruotojų kūrybinį laikotarpį nuo 1945 iki 1990 m.
 
Lietuvos kultūrinę programą Bolonijos mieste papildė kūrybinė studija vaikams, kino programa bei fotografijų paroda.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
+370 670 32287
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai