Nacionalinė lietuvių literatūros ir leidybos paramos strategija

Leidyba Lietuvoje – svarbi, puoselėjama kultūros ir verslo dalis. Leidiniai remiami proporcingos pusiausvyros principu – rėmimo pagrindą sudaro tam tikra pusiausvyra tarp valstybės ir privačių organizacijų. Tai leidžia plėtoti kūrybingumą ir kūrybinę veiklą, pasiekti geriausių rezultatų.

 
Valstybė iš dalies dengia knygų leidybos nuostolius, todėl leidėjai gali netrukdomi inicijuoti ir vykdyti leidybos programas bei mažinti knygų savikainą. Leidyba remiama kreipiantis į specializuotus finansinius fondus, kurie gali būti tiek privačios, tiek valstybinės organizacijos.
 
Leidyba priklauso gamybos ir kultūros sričiai, todėl valstybė finansine leidybos parama ne tik remia verslą, bet ir siekia socialinių tikslų. 
 
Kultūros sritį Lietuvoje kuruoja bei didžiąją dalį nacionalinės kūrybos bei leidybos skatinimo politikos įgyvendina Kultūros ministerija. Leidinių leidybą ši ministerija finansuoja konkurso būdu per Kultūros rėmimo fondą (šis nacionalinės kultūros rėmimo fondas skatina visuomenės iniciatyvas ugdant menininkų kūrybinį potencialą, pristato meną Lietuvos gyventojams, plečia tarptautinį meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų bendradarbiavimą, vykdo kultūrinę edukaciją). Leidybos finansavimui skirta ir programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“ priemonė „Užtikrinti lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų knygų leidybos projektų įgyvendinimą“. 2006 m. valstybės biudžeto lėšomis buvo finansuoti 174 leidybos projektai, 2007 m. – 169, 2008 m. – 172, 2009 m. – 251, 2010 m. -  93, 2011 m. - 99.
 
Kultūros ministerija taip pat organizuoja specializuotus leidinių leidybos konkursus, skirtus konkrečios kultūros srities sklaidai, teminės literatūros kūrimo ir leidybos skatinimui. 2004–2009 m. šių konkursų dėka buvo paremta daugiau nei 1000 pavadinimų knygų leidyba ir iš dalies patenkinta 35-60 % projektų paraiškų kasmet.
 
Kultūros ministerija aktyviai remia ir skatina literatūros kūrėjus ir vertėjus. Viena iš tokio skatinimo priemonių yra stipendijos. Literatūros kūrėjams ir vertėjams kasmet skiriamos vidutiniškai 33 vienerių-dviejų metų trukmės individualios valstybės stipendijos. 2007 m. valstybės stipendijos buvo skirtos 43, 2008 m. – 46, 2009 m. – 32, 2010 m. – 12 Lietuvos literatų ir vertėjų.
 
Skatindama bei vertindama lietuvių literatūros vertėjų darbą ir indėlį į tarptautinius kultūros mainus bei Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje, taip pat norėdama paskatinti lietuvių literatūros kūrėjus bei literatūros vertėjus ir kritikus, Kultūros ministerija nuo 2007 m. vertėjams teikia Metų vertėjo krėslo premiją už geriausią grožinės literatūros ir meninės eseistikos knygos vertimą į lietuvių kalbą ir Šv. Jeronimo premiją - už lietuvių literatūros vertimą į užsienio kalbą. 
 
Kultūros ministerija finansuoja ir vieno didžiausių kasmet vykstančių Lietuvos poezijos festivalių „Poetinio Druskininkų rudens“ metu poetams teikiamą Jotvingių premiją už geriausią poezijos knygą išleistą per pastaruosius du metus ir Jaunojo Jotvingio premiją - už geriausią jauno autoriaus (iki 35 metų amžiaus imtinai) originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus. 
 
Norėdama įvertinti geriausius lietuvių literatūros, kalbos istorijos, kultūros bei knygotyros tyrimų pasiekimus Kultūros ministerija įsteigė Martyno Mažvydo premiją, kuri skiriama už nuopelnus lietuvių kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.
 
Originaliosios šviečiamosios literatūros kūrimą ir leidybą skatina ir plėtoti padeda Švietimo ir mokslo ministerija. Ministerija įsteigė Vaikų literatūros premiją, skirtą skatinti Lietuvos rašytojus kurti vaikams skirtas knygas, įvertinti švietimo, visuomeninių ar privačių įstaigų bei asmenų indėlį populiarinant vaikų literatūrą ir knygų skaitymą. 
 
Vienos iš svarbiausių nacionalinių premijų yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija. Ministrų kabineto sprendimu Vyriausybės meno premijos skiriamos kasmet Lietuvos ir pasaulio lietuvių menininkams bei kolektyvams už reikšmingus Lietuvos menui ir kultūrai darbus arba menininko kūrybinės veiklos visumą. Nacionalinė kultūros ir meno premija skiriama siekiant skatinti kultūros ir meno kūrėjų ar jų kolektyvo kūrybą, įvertinti reikšmingiausius kultūros ir meno kūrinius, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtus pastaruosius penkerius metus.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
+370 670 32287
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai