VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS LEIDYKLA

Vilniaus dailės akademijos leidykla įkurta 1993 metais. Tai vienintelė tik originalius Lietuvos dailės tyrinėjimus publikuojanti leidykla. Susiformavusios kelios ryškesnės leidinių serijos:

  • ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS = VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS DARBAI. Dailė, kurioje straipsnių rinkiniais ir monografijomis skelbiami naujausi Lietuvos kultūros paveldo tyrinėjimai.
  • ALBUMAIS, MONOGRAFIJOMIS publikuojama istoriniu ir meniniu požiūriu vertingiausia, jau daugiau kaip dviejų šimtmečių tradicijas turinti Akademijos auklėtinių kūryba.
  • ŽODYNAI, ypač aiškinamieji, enciklopediniai, ne tik dailės terminų, bet ir inkonografijos labai reikalingi dailėtyrininkams.
  • VADOVĖLIAI IR METODINIAI LEIDINIAI, parengti įvairių dailės ir architektūros sričių Akademijos profesorių ir dėstytojų, svarbūs ir kitoms Lietuvos dailės mokykloms.
  • „ŽEMAIČIŲ PRAEITIES” serija skirta vertingiausiam Vakarų Lietuvos dailės ir architektūros palikimui, sukauptam dvaruose, bažnyčiose ir muziejuose, populiarinti.
  • „LIETUVOS DAILĖTYROS PAMINKLŲ” serijoje bandoma įvertinti ir publikuoti mus pasiekusį dailėtyrininkų palikimą.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai