2016

Konkurso vertinimo komisijos sprendimu, 2016 m. Vilniaus klubo premija skirta Gražinai Mareckaitei už knygą „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“ (R. Paknio leidykla; nuotraukų autoriai: Arūnas Baltėnas, Jan Bułhak, Ipolitas Cieška, Józef Czechowicz, broliai Czyżai, Jerzy Hoppen, Abdon Korzon, Raimondas Paknys, Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė; knygos dailininkas Jokūbas Jacovskis).

Konkurse buvo vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos per 2013-2015 metus. Konkursui buvo galima pateikti grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo srities knygas, albumus. Premijos dydis – 1000 €. Vilniaus klubo premijos konkurse dalyvavo 25 knygos. 

Vilniaus klubo premijos laureatas buvo apdovanotas vasario 25 d. 18 val. buvusiuose Umiastovskių rūmuose, adresu  Trakų g. 2/Pylimo g. 24, Vilniuje

Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti. Konkursu siekiama kasmet įvertinti išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių žingeidumą ir pagarbą Lietuvos sostinei, bei išrinkti ir paskelbti Premijos laureatą. Konkursui pateiktas knygas atrenka ir vertina Konkurso komisija, kurią sudaro penki Lietuvos leidėjų asociacijos deleguoti literatai ir keturi Vilniaus klubo atstovai.

 

Konkursas ir nuostatai skelbiami Lietuvos leidėjų asociacijos el. svetainėje www.lla.lt.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai