2011 metai

2011 m. birželis. Bolonijoje ir Milane 28-30 d. vyko „ARROW PLUS“ projekto partnerių ir organizatorių susitikimai. Įmonė „Cineca“, kuri yra įsikūrusi Bolonijos priemiesčiuose, sukūrė autorių teisių paieškos sistemą „ARROW“. Ši sistema yra sujungta su Europos skaitmenine bibliotekos duomenų bazėmis, nacionalinėmis šalių autorių teisių duomenų bazėmis ir „Book in Print“ katalogais bei veikia minėtose keturiose šalyse. Projekto dalyviai turėjo galimybę apsilankyti įmonėje ir pamatyti įmonės „Cineca“ serverių sales, generatorius ir kitą įrangą. Projektus „ARROW“ ir „ARROW PLUS“ koordinuoja bei administruoja Italijos leidėjų asociacija, kurios pagrindinė būstinė yra Milane. Naujus projekto partnerius (Bulgarijos, Latvijos ir Lietuvos atstovus) Projekto koordinatoriai plačiau supažindino su projekto lėšų panaudojimo, koordinavimo ir atsiskaitymo taisyklėmis ir terminais. Susitikimuose ir posėdžiuose dalyvavo Asociacijos vykd.direktorė Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė.

Posėdžių pranešimus skaitykite čia: Arrow Plus – project overview;  Inclusion of a new country in ARROW: what does it mean in practice?  WP 2: Dissemination and network building;  WP3 – Organising and coordinating national initiatives;  CINECA OVERVIEW;  WP5 general overview;  WP6 Integration of Visual Material into ARROW;  WP7 Global Overview

2011 m. rugpjūtis. Seminaras-diskusija „Autorių teisių turėtojo paieškos ir identifikavimo sistemos poreikis skaitmeniniame amžiuje“.

Rugpjūčio 30 d. Lietuvos leidėjų asociacija surengė seminarą-diskusiją „Autorių teisių turėtojo paieškos ir identifikavimo sistemos poreikis skaitmeniniame amžiuje“ bei tarptautinio Europos Sąjungos (ES) projekto „ARROW“ išsamią prezentaciją. Renginyje dalyvavo 55 dalyviai, kurie atstovavo valstybės institucijas, LATGA-A, Lietuvos rašytojų sąjungą, mokslo įstaigas, bibliotekas, leidėjus ir knygų platintojus.

Pranešimus skaitė Enrico Turrin, Europos leidėjų federacijos (FEP) ekonomistas ir „ARROW PLUS“ projekto „Work package 3“ vadovas; Paola Mazzucchi, Italijos leidėjų asociacijos (AIE) projektų vadovė ir projekto „ARROW PLUS“ vadybininkė; Kurt Van Damme, Flamandų knygų leidėjų kolektyvinio administravimo asociacijos „Librius“ direktorius ir  Belgų atgaminimo teisių organizacijos „Reprobel“ valdybos pirmininkas; Brian Green, Tarptautinės organizacijos „EDItEUR“  vyriausiasis konsultantas ir buvęs Tarptautinės ISBN agentūros direktorius.

Renginyje dalyvavo 55 dalyviai.

Pranešimus skaitykite čia:

Dalyvių nuomone, dialogas tarp LR Kultūros ministerijos, autorių, Lietuvos nacionalinės M.M. biliotekos ir kitų bibliotekų atstovų, mokslo įstaigų, leidėjų ir knygų platintojų bei kolektyvinio administravimo agentūrų yra sveikintinas ir būtinas sprendžiant kūrinių skaitmeninimo aktualijas Lietuvoje. Siekiant nepažeisti autorių ir gretutinių teisių skaitmeninant kūrinius bei kuriant prieigas prie suskaitmenintų kūrinių, turėtų atsirasti licencijavimo ir glaudaus bendradarbiavimo sistema tarp knygos kūrėjų, leidėjų, saugotojų (bibliotekų) ir skaitytojų. Kiekvienas leidinys turi savo statusą, kuris svarbus prieš priimant sprendimą jį skaitmeninti. Todėl Lietuvos leidėjų asociacija aiškinsis galimybes kurti Knygų prekyboje registrą (Book in Print) Lietuvoje ir inicijuos tolesnį dialogą.

Seminaras – diskusija vyko Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) Renginį organizavo Europos leidėjų federacija (FEP) ir Lietuvos leidėjų asociacija (LLA). 

Rugpjūčio 31 d. Lietuvos leidėjų asociacijos būstinėje tarptautinių ekspertų delegacija susitiko su asociacijos valdybos nariais ir knygų platintojais bei leidėjais aptarti Knygų prekyboje registro poreikį ir kūrimo galimybes Lietuvoje. 

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
+370 670 32287
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai