2012 metai

2012 m. „ARROW PLUS“ projekto tikslas – atnaujinti el. Knygų prekyboje katalogą Lietuvoje. Įvertinus skaitmeninio amžiaus ne tik suteikiamas naujas galimybes, bet ir iššūkius tradicinei knygų leidybai bei tolesnei jos raidai „mažos kalbos“ šalies kontekste,  knygų leidėjai manytų, kad el. Knygų prekyboje katalogas būtų efektyvi priemonė identifikuoti kūrinio statusą, skatinti lietuviškų knygų prekybą šalyje ir už jos ribų, sudaryti konkurencines sąlygas mažoms ir didelėms knygų leidykloms informuoti apie knygos išleidimą knygų platintojus, knygynus ir bibliotekas, pritaikyti antipiratines programas, rinkti statistinius duomenis ir kt.

 
El. Knygų prekyboje katalogo nauda:
  • bibliotekoms: (1) efektyvesnė knygų užsakymo sistema bibliotekų knygų fondams; (2) greita ir kruopšti paieška identifikuojant kūrinio statusą siekiant kūrinį skaitmeninti ir viešinti (pagal 2011-12-21 ATGTĮ  XI-18300 22 str. 3 d. kūrinys negali būti viešoje prekyboje); (3) priemonė identifikuoti kūrinio – našlaičio statusą; 4) papildomi duomenys apie knygą Leidybinio katalogavimo agentūrai.
  • knygų leidėjams: (1) vieninga sistema (forma) pateikti informaciją visiems knygų platintojams ir prekybininkams; (2) konkurencingos sąlygos mažoms ir didelėms leidykloms pateikti informaciją apie išleidžiamą knygą; (3) reklamos priemonė; (3) efektyvi sistema siūlyti knygas bibliotekoms.
  • knygų platintojams: (1) visų išleidžiamų knygų informacija ir duomenys vienoje sistemoje; (2) informacija apie visus knygų leidėjus; (3) vieninga knygos pateikimo ir aprašymo sistema, teminis suskirstymas.
  • LLA: (1) efektyvi statistikos duomenų rinkimo priemonė ir duomenų bazė; (2) antipiratinių programų diegimo galimybės; (3) populiariausių knygų rinkimų kompanijos; (3) efektyvi priemonė individualių ir el. knygynų  kūrimuisi.
  • kolektyvinio administravimo agentūroms: (1) knygų leidėjų duomenų bazė; (2) naujai išleistų ir perleistų knygų duomenų bazė; (3) priemonė apskaičiuoti ir skirstyti kompensacinį atlyginimą.
Todėl LLA aiškinasi galimybes bendradarbiauti su Nacionaline M.Mažvydo biblioteka, ISBN ir Leidybinio katalogavimo (CIP) agentūromis.
Leidybinio katalogavimo (CIP) agentūros renkami duomenys apie leidžiamą leidinį yra labai išsamūs. Jeigu šie duomenys būtų papildyti 1) leidinio viršeliu; 2) leidyklos leidinio kaina; 3) praplėstu leidinio aprašymu; 4) tikslesne kūrinio tematika; 5) kita Knygų prekyboje katalogams būdinga informacija, turėtume Lietuvoje efektyvią ir reikalingą Knygų prekyboje katalogo duomenų bazę.
 
Tarptautinio projekto „ARROW PLUS“ partneriai galėtų sukurti Knygų prekyboje katalogo duomenų bazės programinę įrangą pagal LLA pateiktus reikalavimus. Taip pat LLA aiškinasi reikalavimus ir finansines minimo katalogo išlaikymo ir efektyvaus naudojimo galimybes.
 
Todėl LLA pasiūlė Nacionalinei bibliotekai bendradarbiauti kuriant techninę duomenų bazių sujungimo sistemą. Tai galėtų funkcionuoti jungiant Knygų prekyboje katalogo ir Leidybinio katalogavimo (CIP) agentūros duomenų bazes:
 
  • leidėjui užpildžius CIP formą, informacija automatiškai siunčiama į Knygų prekyboje katalogo duomenų bazę;
  • Knygų prekyboje katalogas turi prieigą prie CIP duomenų bazės ir periodiškai (kartą per savaitę ar pan.) atsisiųsdina naujus CIP duomenis;
  • kitos bendradarbiavimo galimybės.
Viena iš svarbiausių Knygų prekyboje katalogo kūrimo sėkmės sąlygų – galimybė dalintis išleidžiamų knygų duomenų baze su ISBN ir Leidybinio katalogavimo (CIP) agentūromis. Kai kuriose šalyse toks katalogas yra kuriamas ir valdomas prie Nacionalinių bibliotekų. Tačiau bibliotekų misija nėra rūpintis knygų leidybos komerciniais aspektais kaip kad platinimas, reklama ir pan. Todėl kitų šalių patirtis rodo, kad Knygų prekyboje katalogai prie bibliotekų funkcionuoja neefektyviai. Manytume, kad Lietuvoje LLA būtų tinkamas juridinis asmuo kurti ir eksploatuoti tokią duomenų bazę teikiant paslaugas leidėjams, platintojams, bibliotekoms, kolektyvinio administravimo agentūroms.
 
Projekto trukmė yra 30 mėnesių (2011 m. balandžio mėn. – 2013 m. rugsėjo mėn.). LLA skirtas finansavimas – 102 755.33 Lt. 2011 m. projekto įgyvendinimui buvo įsisavinta 51 957.45 Lt.

„ARROW PLUS“ PROJEKTO  PARTNERIŲ ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS BRIUSELYJE 

 
2012 m. kovo 19-21 dienomis Briuselio Karališkoje bibliotekoje vyko projekto „ARROW PLUS“ partnerių ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 50 projekto dalyvių. Projekto veiklų vadovai ir dalyviai, taip pat projekto konsorciumo nariai dalinosi patirtimi ir per 12 mėnesių pasiektais rezultatais.  
 
Pagal terminus parengtas galimybių tyrimas ir dokumentacija.  Kitame projekto etape numatyta įgyvendinti techninius sprendimus atitinkamai pagal poreikius kiekvienoje tikslinėje šalyje.
 
Į „ARROW PLUS“ projekto etapą įsitraukė Bulgarija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Portugalija ir Vengrija. Siekiant šiose šalyse idiegti „ARROW“ paieškos sistemą, turi būti sukurti funkcionalūs ir efektyvūs Knygų prekyboje katalogai (BiP). Kiekvienos šalies atstovai pristatė ataskaitą – prezentaciją apie galimybes kurti minėtą katalogą. Knygų prekyboje katalogų kūrimui ir šalių specifinėms sąlygoms identifikuoti buvo skirta kovo 19 d. sesija. 
 
Kovo 20 d. projekto organizatoriai pristatė „ARROW“ palaikymo ir plėtros viziją, tai yra  formalios „ARROW“ valdymo organizacijos įsteigimo gairės.  „ARROW“ projekto verslo modelio pagrindas – ne pelno siekianti organizacija.  
 
Taip pat projekto dalyviai plačiau susipažino su paieškos sistemos pritaikymo galimybėmis detaliai vizualinio leidinio turinio dalies paieškai. 
 
Pažymėtina, kad Europos Komisija įtraukė „ARROW“ paieškos sistemą kaip rekomendaciją kūrinio statuso  identifikavimo paieškai (ES rengiamos Kūrinių našlaičių direktyvos rekomendacija). Tai reiškia, kad adaptuojant Kūrinių našlaičių direktyvą Lietuvoje, šalis turės pateikti kūrinio statuso paieškos sistemos modelį. 
 
LLA projekto vadovai susitiks su Knygų prekyboje katalogo programinės įrangos kūrėjais ir technikais tarptautinėje Londono knygų mugėje. 
 
 
 
Ataskaitinio susirinkimo pranešimai:

 

KNYGŲ PREKYBOJE KATALOGO KŪRIMO GALIMYBIŲ IR SĄLYGŲ PRISTATYMAS LEIDĖJAMS

Balandžio 27 d. į Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) visuotinį susirinkimą susirinko 31 leidyklos vadovai ar jų įgalioti asmenys. Leidėjai net tik įvertino praėjusių metų bendros veiklos rezultatus, įgyvendintus ir tęstinius projektus, taip pat aptarė tarptautinės Vilniaus knygų mugės organizavimą, masinio skaitmeninimo politiką elektroninių knygų leidybos kontekste, e-leidybos rinkos startavimą, knygų platinimo klausimus, kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu lėšų panaudojimą ir kitas aktualijas.
Vykd. direktorė Aida Dobkevičiūtė-Džiovėnienė pristatė leidėjams LLA projekto „ARROW PLUS“ veiklos ataskaitą, informavo apie pasiektus rezultatus. Taip pat parengė ir pristatė išsamią prezentaciją apie Knygų prekyboje katalogo Lietuvoje kūrimo ir palaikymo galimybes bei sąlygas.
Prezentaciją skaitykite čia.

 

KNYGŲ PREKYBOJE KATALOGO PRISTATYMAS LEIDĖJAMS SEMINARŲ CIKLE E-LEIDYBA: PRODUKCIJA, MARKETINGAS, PLATINIMAS, PIRATAVIMAS

Atsižvelgiant į šiandienines leidėjams svarbias problemas ir aktualijas 2012 m. lapkričio 30 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje  Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) surengė seminarų ciklą "E-leidyba: produkcija, marketingas, platinimas, piratavimas". Pranešimus apie leidybos kaitą skaitmeniniame amžiuje, naujus verslo modelius ir naujas turinio formas, skaitmeninių leidinių apsaugą ir piratavimo keliamus iššūkius skaitė 8 tarptautiniai ekspertai. Renginio metu „EditEur“ kompanijos vyriausiasis konsultantas ir tarptautinio „ARROW“ projekto koordinatorius Brian Green pristatė susirinkusiems leidybos sektoriaus specialistams projektą ARROW PLUS ir  Knygų prekyboje katalogą bei jo kūrimo galimybes Lietuvoje.

Prezentaciją skaitykite čia

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
+370 670 32287
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai