ŠVIESA

 Leidyklos „Šviesa“ misija – skatinti pažinimo ir skaitymo poreikį, teikti pažinimo džiaugsmą ir skaitymo malonumą.

„Šviesa“ – didžiausia ir daugiausia patirties turinti Lietuvos vadovėlių ir mokomosios literatūros leidykla. Leidykla „Šviesa“ buvo įkurta 1945 metais kaip valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, ji iki šių dienų nekeitė leidybos krypties — leidžia vadovėlius, jų komplektų dalis, kitą mokomąją, metodinę, pažintinę, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo literatūrą, knygas tėvams, pedagogams, plačiajai visuomenei. Leidyklos nueitas kelias glaudžiai siejasi su mokyklos, švietimo raida.

Leidykla „Šviesa“ rengia vadovėlius, skatinančius mokymo pažangą ir suteikiančius mokytojams pasirinkimo laisvę. Siekiant pažangos, ieškoma naujų idėjų, atsižvelgiama į gyvenimo ir švietimo sistemos pokyčius, vis daugiau dėmesio skiriama vaiko ugdymui, ieškoma naujų mokymo metodų bei krypčių. Stengiamasi mokomąją medžiagą pateikti taip, kad mokymo procesas, pažintinė veikla būtų neatsiejama nuo mokinio mąstymo, jausmų, vaizduotės, atsakomybės ugdymo ir savęs pažinimo.

Leidykla „Šviesa“ bendradarbiauja su daugiau nei 30 pasaulio leidyklų ir siūlo nemaža leidinių, verčiamų iš anglų, vokiečių, italų, lenkų ir kitų kalbų, tačiau didžiąją dalį leidyklos leidžiamos mokomosios literatūros rengia šalies autoriai, geriausiai suprantantys mūsų šalies mokinių poreikius.

Leidyklos „Šviesa“ leidinius galima suskirstyti į šias grupes:

  • Vadovėliai ir jų komplektų dalys,
  • Vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai nacionalinių mažumų mokykloms,
  • Vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai specialiųjų poreikių mokiniams,
  • Kita mokomoji literatūra, glaudžiai susijusi su mokymo procesu,
  • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo leidiniai,
  • Informacinė ir pažintinė literatūra,
  • Leidiniai tėvams, pedagogams, plačiajai visuomenei,
  • Mokomosios ir pažintinės kompiuterinės priemonės.

Leidyklos „Šviesa“ vadovėliai ir kiti Lietuvos kultūrai ir švietimui reikšmingi leidiniai yra pelnę nemaža apdovanojimų: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I ir II premiją, Lietuvių fondo premiją, Knygos meno konkurso diplomą.

Lietuvos leidėjų asociacija

Vokiečių g. 18A, LT 01130, Vilnius
Tel.: +370 675 75692
El. paštas: info@lla.lt
www.lla.lt

LLA Nariai